Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow DSD
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

DSD
poniedziałek, 05 styczeń 2015
Direct Stream Digital - nazwa stworzonego przez firmy Sony i Philips systemu modulacji PDM, używanego do kodowania cyfrowego dźwięku. System ten stosowany jest w SACD (ang. Super Audio Compact Disc). System ma za zadanie polepszenie jakości odtwarzanego dźwięku.

W systemie DSD, w odróżnieniu od systemu PCM, częstotliwość próbkowania nie jest stała i zmienia się w zależności od szybkości narastania funkcji przebiegu, a sygnał zapisywany jest w rozdzielczości 1-bitowej (PCM to zapis wielobitowy), co sprawia, że sygnał DSD jest bardzo podobny do sygnału analogowego. Przewaga przetwarzania 1-bitowego polega głównie na braku tzw. filtrów decymacyjnych (tworzących wielobitowe "kawałki" informacji zamiast jednobitowego sygnału strumieniowego). Dzięki systemowi DSD w miejscach, gdzie wymagane jest dokładniejsze opisanie funkcji, otrzymuje się więcej punktów charakterystycznych, czyli sygnał cyfrowy możliwie najdokładniej odzwierciedla analogowy oryginał.

Direct Stream Digital − gdzie w zapisie cyfrowym nie stosuje się typowej kwantyzacji poziomu sygnału, lecz przeprowadza jego konwersję na szerokość impulsu. Zamiast określać jeden z 65536 poziomów 44100 razy na sekundę (CD), albo jeden z 16777216 poziomów 192000 razy na sekundę (DVD-Audio), jednobitowy system DSD określa tylko dwa możliwe poziomy: zerowy i jedynkowy; ale z ogromną częstotliwością 2,8224MHz. Okazuje się, że w ten sposób można zapewnić bardzo wysoką jakość zapisu cyfrowego; można przyjąć, że dokładność zapisu zależy od iloczynu liczby dostępnych bitów i częstotliwości próbkowania. Częstotliwość próbkowania DSD, 64 razy większa od częstotliwości próbkowania CD, z nawiązką nadrabia więc redukcję z 16 bitów do 1, dając ostatecznie 4 razy większą rozdzielczość. Częstotliwość próbkowania CD - 44,1kHz ogranicza pasmo przenoszonych częstotliwości do 22kHz, DSD pozwala sięgnąć znacznie wyżej. Teoretycznie nawet do 1,4MHz, ale ze względu na konieczność usunięcia szumów, filtry dolnoprzepustowe będą działać w przedziale 50 -100kHz. Zakres dynamiki sięga 120dB. Dodatkowym plusem jest znaczne uproszczenie procesu kodowania i rozkodowywania, bowiem w technice rejestracji już od dawna znany jest zapis 1-bitowy delta-sigma, który jest jej pierwszym etapem (w przygotowaniu płyty CD sygnał podlega później konwersji na 16-bitowy ze zmniejszoną, do 44,1kHz, częstotliwością próbkowania). Technologia DSD pozwala sygnał 1-bitowy zapisać bezpośrednio na płycie.


Podstawowy wariant DSD spotykany na płytach SACD wykorzystuje częstotliwość impulsów równą 2,8224 MHz. Wariant ten nazywany jest też DSD64, ze względu na to, że zastosowana w nim częstotliwość jest 64 razy większa niż częstotliwość próbkowania na płytach CD (44,1kHz). Aby uzyskać lepszą jakość opracowano też warianty DSD pracujące na wyższych częstotliwościach, takich jak:
- DSD z podwójoną częstotliwością, 5,6448 MHz (128 * 44,1kHz), nazywany DSD128
- DSD z poczwórną częstotliwością, 11,2896 MHz (256 * 44,1kHz), nazywany DSD256
- DSD z ośmiokrotną częstotliwością, 22,5792 MHz (512 * 44,1kHz), nazywany DSD512

Oprócz tego są jeszcze analogiczne warianty DSD bazujące na wielokrotności 48kHz zamiast wielokrotności 44,1kHz.
Last Updated ( niedziela, 03 lipiec 2016 )
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.