Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow Zwrotnica Linkwitz'a-Riley'a
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

Zwrotnica Linkwitz'a-Riley'a
niedziela, 31 styczeń 2016
Jeden z najpopularniejszych typów zwrotnic głośnikowych. Zwrotnice LR są stosowane zarówno w postaci pasywnej jak i aktywnej. Główną zaletą zwrotnic LR jest poprawa pionowych charakterystyk kierunkowych. W większości innych zwrotnic występuje efekt odchylenia głównego listka charakterystyki kierunkowej od geometrycznej osi głośników (ang. lobing). W zwrotnicach LR to zjawisko jest niwelowane jeśli tylko centra akustyczne głośników są w tej samej płaszczyźnie.

Pierwsza praca opisująca teorię zwrotnic tego typu została opublikowana w 1976 roku (Siegfried Linkwitz, Active Crossover Networks for Noncoincident Drivers, JAES, Vol. 24, No. 1, January/February 1976). Chociaż autorem artykułu był Sigfried Linkwitz, znaczny udział w opracowaniu tego rozwiązania miał też jego współprcownik Russ Riley. Nazwa zwrotnicy pochodzi od nazwisk obydwu autorów pomysłu.

Zgodnie z wymogami teoretycznymi zwrotnice LR występują wyłącznie jako zwrotnice parzystego rzędu. Spotykane są zwrotnice Linkwitza-Riley'a drugiego (LR2), czwartego (LR4) i ósmego rzędu (LR8). We wszystkich zwrotnicach LR dla częstotliwości podziału każdy z sumowanych sygnałów ma poziom -6dB. W zwrotnicach LR2 głośniki muszą pracować w przeciwfazie, a w LR4 i LR8 głośniki muszą być podłączone w fazie. Oprócz dobrej charakterystyki kierunkowej w pionie, zwrotnice LR zapewniają też płaską charakterystykę sumaryczną. Zwrotnice LR nie zapewniają natomiast liniowej fazy, a więc opóźnienie czasowe sygnału jest zależne od częstotliwości.

Szczególnie popularnym rozwiązaniem jest zwrotnica LR czwartego rzędu, czyli o zboczach 24dB/oktawę. Wykorzystuje ona dwa szeregowo połączone filtry Butterwortha (każdy o dobroci 0,707). Strome zbocza LR4 dobrze zabezpieczają przed przeciążeniem głośniki wysoko oraz średniotonowe. Zwrotnice LR4 są szczególnie chętnie stosowane w profesjonlanych zestawach aktywnych.
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.