Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow Filtr eliptyczny (Cauera)
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

Filtr eliptyczny (Cauera)
niedziela, 31 styczeń 2016
Filtry eliptyczne to jedna z kilku grup filtrów (obok filtrów Butterwortha, Bessela, Czebyszewa itd.). Są one stosowane między innymi w zwrotnicach zestawów głośnikowych. Filtry eliptyczne nazywane są też filtrami Cauera (od nazwiska niemieckiego matematyka Wilhelma Cauera).

Filtry eliptyczne wyróżniają się na tle innych filtrów kilkoma specyficznymi właściwościami. Ich główną zaletą jest możliwość uzyskania bardzo stromego zbocza przy zastosowaniu umiarkowanej ilości elementów. Nachylenie zbocza w paśmie przejściowym może wynosić kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 decybeli na oktawę (nachylenie najbardziej popularnych typów filtrów stosowanych w zwrotnicach głośnikowych z reguły nie przekracza 24dB na oktawę). Filtry eliptyczne mają jednak zafalowania zarówno w paśmie roboczym jak i w paśmie zaporowym, co odróżnia je od innych filtrów. Inne rodzaje filtrów albo nie mają żadnych zafalowań w paśmie roboczym i zaporowym, albo tylko zafalowania w paśmie roboczym, albo tylko w paśmie zaporowym.

Filtry eliptyczne są rzadko spotykane w zwrotnicach zestawów głośnikowych, co dotyczy zarówno konstrukcji pasywnych jak i aktywnych. Poza tym w niektórych przypadkach producenci stosują do opisu zastosowanej technologii swoją firmową nomenklaturę i nie używają wprost terminu filtr eliptyczny, co powoduje, że zastosowanie filtru eliptycznego stwierdzamy tylko drogą dedukcji. Wśród producentów stosujących filtry eliptyczne w zwrotnicach zestawów głośnikowych można wymienić firmy Goldmund, Joseph Audio, Zoller.
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.