Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow DLNA (Digital Living Network Alliance)
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

DLNA (Digital Living Network Alliance)
niedziela, 31 styczeń 2016
DLNA (skrót od Digital Living Network Alliance) to międzynarodowa organizacja skupiająca producentów różnych rodzajów sprzętu elektronicznego. Zadaniem DLNA jest porządkowanie standardów komunikacji przewodowej i bezprzewodowej różnych urządzeń elektronicznych.

DLNA prowadzi działalność certyfikacyjną i głównie z tego powodu jest widoczna na rynku. Spotkać można znaczną ilość urządzeń z logo DLNA Certified. Trzeba jednak podkreślić, że DLNA nie jest żadnym standardem połączeniowym czy komunikacyjnym. Certyfikacja DLNA służy temu aby użytkownik wiedział, że różne urządzenia oznaczone logiem DLNA mogą ze sobą prawidłowo współpracować. Stowarzyszenie DLNA określa zestaw wymagań, które musi spełniać sprzęt aby mógł uzyskać certyfikację DLNA. Brak loga DLNA nie jest więc automatycznie dowodem mniejszej funkcjonalności urządzenia. Sprzęt bez oznaczenia DLNA może mieć takie same możliwości jak i sprzęt z tym logiem.

Stowarzysznie DLNA zostało powołane w czerwcu 2003 roku pod nazwą Digital Home Working Group (DHWG). Zmiana nazwy na DLNA nastąpiła w czercu 2004. W połowie 2009 roku stowarzyszenie liczyło już dwustu kilkudziesięciu członków. DLNA opracowuje stale rozwijane zalecenia projektowe dla producentów sprzętu elektronicznego. Na świecie jest kilka laboratoriów certyfikacyjnych wykonujących badania, na podstawie których sprzęt może otrzymać logo DLNA.
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.