Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow MQA (Master Quality Authenticated)
poniedziałek, 25 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

MQA (Master Quality Authenticated)
niedziela, 03 lipiec 2016
MQA (Master Quality Authenticated) to technologia kodowania sygnału cyfrowego mająca za zadanie poprawienie jakości, przy zachowaniu umiarkowanej przepływności bitowej (bez stosowania stratnej kompresji). Technologię tą opracowali Bob Stuart z firmy Meridian i brytyjski matematyk Peter Craven. Dla popularyzacji i licencjonownaia MQA utworzono osobną firmę MQA Ltd. Po kilkuletnich eksperymentach, począwszy od 2016 roku zaczęły się pojawiać komercyjne implementacje sprzętu i nagrań MQA.

Aby wykorzystać w pełni zalety MQA trzeba zastosować koder przy rejestracji i dekoder przy odtwarzaniu. Plik MQA ma postać zwykłego pliku z liniowym zapisem PCM, jak na przykład WAV, FLAC, AIFF. W pliku MQA są jednak zaszyte dodatkowe informacje. Informacje te dotyczą składowych sygnału powyżej 20kHz i są umieszczone poniżej poziomu szumów w pliku MQA. Aby wykorzystać te dodatkowe informacje potrzebny jest dekoder MQA. Bez takiego dekodera plik też zostanie normalnie odtworzony przez sprzęt pozbawiony obsługi MQA, a według firmowych informacji nawet w takim przypadku jakość będzie nieco lepsza niż z płyty CD.

Teoretyczną podstawą dla MQA są dwie obserwacje. Według klasycznej teorii próbkowania Nyquista-Shannona największa dopuszczalna częstotliwość sygnału analogowego, który może być prawidłowo spróbkowany jest równa połowie częstotliwości próbkowania. Jest ona określana jako częstotliwość Nyquista. Jeśli w sygnale analogowym obecne są składowe o częstotliwości wyższej od częstotliwości Nyquista spowoduje to powstanie błędów próbkowania, dlatego takie składowe muszą być odfiltrowane. Klasyczna teoria bazuje na założeniu o całkowicie losowym charakterze próbkowanego sygnału. Jeśli jednak charakter sygnału nie jest losowy (co dotyczy między innymi muzyki, sygnałów z obserwacji astronomicznych czy sygnałów obrazowania medycznego) możliwe jest przekroczenie niektórych ograniczeń wynikających z klasycznej teorii Nyquista-Shannona.

Druga obserwacja kluczowa dla MQA dotyczy subiektywnego odbioru różnych zniekształceń powstających przy przetwarzaniu analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym. Według autorów MQA najbardziej szkodliwym typem zniekształcenia jest rozmycie czasowe powstające przy filtrowaniu w trakcie konwersji. Dla sygnału o parametrach płyty CD rozmycie wynosi około 5ms. Przy wyższych częstotliwościach próbkowania rozmycie maleje. Przy próbkowaniu 192kHz rozmycie wynosi około 500µs, ale według materiałów MQA jest to wciąż zbyt duża wartość i skutki rozmycia są wciąż słyszalne. Natomiast przy zastosowaniu MQA można obniżyć rozmycie czasowe do 10µs.
Last Updated ( niedziela, 03 lipiec 2016 )
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.