Polskie Forum Emule - Lossless Music Download, Audio HQ Releases
Home arrow Knownledge arrow FLAC
środa, 20 wrzesień 2017
ED2K CATEGORIES
Discography
Lossless Music
Lossy Music
DVD Audio / Multichannel
DVD-Music Video
LQ concert's / Document's
Covers
Windows Software
Linux
[RS] CATEGORIES
Lossless Music
DVD-Music Video
LOGIN FORM ( only TEAM )
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?

FLAC
sobota, 04 wrzesień 2010


FLAC (ang. Free Lossless Audio Codec) – format bezstratnej kompresji dźwięku z rodziny kodeków Ogg. Format ten jest rozwijany przez Xiph.Org Foundation, a jego wzorcowa implementacja jest Wolnym Oprogramowaniem.

W przeciwieństwie do stratnych kodeków dźwięku takich jak Vorbis, MP3 i AAC, kodek FLAC nie usuwa żadnych danych ze strumienia audio, dzięki czemu po dekompresji otrzymujemy dźwięk identyczny z pierwowzorem. Format FLAC jest obecnie obsługiwany przez większość oprogramowania służącego do edycji i odtwarzania dźwięku (czasami wymagana jest odpowiednia wtyczka).

29 stycznia 2003 Xiphophorus (obecnie Xiph.Org Foundation) przyjęła FLAC pod swój patronat. Są tam już m.in. Ogg Vorbis, Ogg Theora i Speex.

Projekt FLAC

Projekt FLAC składa się z:
* formatu strumieniowego
* powiązanego enkodera i dekodera w formie bibliotek
* flac – programu służącego do kompresji/dekompresji
* metaflac – programu służącego do edycji metadanych plików FLAC
* wtyczek dla odtwarzaczy audio

Według licencji specyfikacja formatu może być wykorzystana przez każdego bez wcześniejszego pozwolenia (Xiph.org zachowało prawa do ustanawiania specyfikacji formatu), z zastrzeżeniem, że żaden element formatu nie zostanie opatentowany. Oznacza to także, że wszystkie implementacje w jakikolwiek sposób powiązane z projektem FLAC będą stanowić wolne oprogramowanie – kody źródłowe dla libFLAC i libFLAC++ dostępne są na zasadach licencji BSD, natomiast kody dla flac, metaflac i wtyczek na zasadach licencji GPL.

Kompresja FLAC

* brak utraty jakości
* szybka kompresja
* dekodowanie w czasie rzeczywistym (małe wymagania sprzętowe)
* sprzętowe wsparcie odtwarzania
* strumieniowość
* metadane
* odporność na błędy

FLAC działa podobnie do formatu MP3, z tą różnicą, że należy do grupy kodeków bezstratnych. Wszystkie dane podlegające procesowi kompresji można odzyskać dokonując dekompresji – analogicznie jak w formacie ZIP. Jednak format FLAC został stworzony specjalnie do zmniejszania objętości plików dźwiękowych, dlatego przy kompresji tych plików możemy otrzymać dużo lepsze wyniki niż przy użyciu formatu ZIP (ZIP 10%-20%, FLAC 40%-60%). Kodeki stratnej kompresji mogą uzyskać stosunek kompresji nawet 90%, jednak jest to związane z usunięciem pewnych danych.

Kompresja FLAC wykorzystuje predykcję liniową – wartość pojedynczej próbki dźwięku jest przewidywana na podstawie wartości kilku wcześniejszych próbek, zapisywana jest tylko różnica między wartością rzeczywistą a obliczoną (różnice mają zwykle niewielkie wartości). Do zapisania różnic używa się kodów Rice'a – liczba bitów zależy od kodowanej wartości, tj. im mniejsza wartość, tym mniej bitów jest potrzebne.
FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. This is similar to how Zip works, except with FLAC you will get much better compression because it is designed specifically for audio, and you can play back compressed FLAC files in your favorite player (or your car or home stereo, see supported devices) just like you would an MP3 file.

FLAC stands out as the fastest and most widely supported lossless audio codec, and the only one that at once is non-proprietary, is unencumbered by patents, has an open-source reference implementation, has a well documented format and API, and has several other independent implementations.

FLAC supports tagging, cover art, and fast seeking. FLAC is freely available and supported on most operating systems, including Windows, "unix" (Linux, *BSD, Solaris, OS X, IRIX), BeOS, OS/2, and Amiga.

There are many programs and devices that support FLAC, but the core FLAC project here maintains the format and provides programs and libraries for working with FLAC files. See Getting FLAC for instructions on downloading and installing the official FLAC tools, or Using FLAC for instructions and guides on playing FLAC files, ripping CDs to FLAC, etc.

When we say that FLAC is "Free" it means more than just that it is available at no cost. It means that the specification of the format is fully open to the public to be used for any purpose (the FLAC project reserves the right to set the FLAC specification and certify compliance), and that neither the FLAC format nor any of the implemented encoding/decoding methods are covered by any known patent. It also means that all the source code is available under open-source licenses. It is the first truly open and free lossless audio format. (For more information, see the license page.)

Notable features of FLAC:

* Lossless: The encoding of audio (PCM) data incurs no loss of information, and the decoded audio is bit-for-bit identical to what went into the encoder. Each frame contains a 16-bit CRC of the frame data for detecting transmission errors. The integrity of the audio data is further insured by storing an MD5 signature of the original unencoded audio data in the file header, which can be compared against later during decoding or testing.
* Fast: FLAC is asymmetric in favor of decode speed. Decoding requires only integer arithmetic, and is much less compute-intensive than for most perceptual codecs. Real-time decode performance is easily achievable on even modest hardware.
* Hardware support: FLAC is supported by dozens of consumer electronic devices, from portable players, to home stereo equipment, to car stereo.
* Flexible metadata: FLAC's metadata system supports tags, cover art, seek tables, and cue sheets. Applications can write their own APPLICATION metadata once they register an ID. New metadata blocks can be defined and implemented in future versions of FLAC without breaking older streams or decoders.
* Seekable: FLAC supports fast sample-accurate seeking. Not only is this useful for playback, it makes FLAC files suitable for use in editing applications.
* Streamable: Each FLAC frame contains enough data to decode that frame. FLAC does not even rely on previous or following frames. FLAC uses sync codes and CRCs (similar to MPEG and other formats), which, along with framing, allow decoders to pick up in the middle of a stream with a minimum of delay.
* Suitable for archiving: FLAC is an open format, and there is no generation loss if you need to convert your data to another format in the future. In addition to the frame CRCs and MD5 signature, flac has a verify option that decodes the encoded stream in parallel with the encoding process and compares the result to the original, aborting with an error if there is a mismatch.
* Convenient CD archiving: FLAC has a "cue sheet" metadata block for storing a CD table of contents and all track and index points. For instance, you can rip a CD to a single file, then import the CD's extracted cue sheet while encoding to yield a single file representation of the entire CD. If your original CD is damaged, the cue sheet can be exported later in order to burn an exact copy.
* Error resistant: Because of FLAC's framing, stream errors limit the damage to the frame in which the error occurred, typically a small fraction of a second worth of data. Contrast this with some other lossless codecs, in which a single error destroys the remainder of the stream.

What FLAC is not:

* Lossy. FLAC is intended for lossless compression only, as there are many good lossy formats already, such as Vorbis, MPC, and MP3 (see LAME for an excellent open-source implementation).
* DRM. There is no intention to add any copy prevention methods. Of course, we can't stop someone from encrypting a FLAC stream in another container (e.g. the way Apple encrypts AAC in MP4 with FairPlay), that is the choice of the user.
Last Updated ( piątek, 10 wrzesień 2010 )
Design by Spanner © Velvet Underground Forum
Pliki lub dane, do których linki można znaleźć na forum, nie są zgromadzone na tej stronie internetowej lub serwerze strony. Ta strona pokazuje tylko i wyłącznie sumy kontrolne znalezione wewnątrz sieci Edonkey2000.
NO files or data the links on this website are pointing to are stored on this website or server the website is hosted on in any way or form. This site is only pointing out links found inside the Edonkey2000 Network, hosted on OTHER computers connected to that network
Bajo ningún concepto, ni este sitio ni su servidor albergan ficheros. Este sitio sólo recaba enlaces que se encuentran ya en la red de Edonkey2000, concretamente, en ordenadores conectados a susodicha red.